Sägenboken

 

      

      Lär känna Ödmården! Ta in vårt äldsta sägenarv!

                    Upptäck vårt ”Arnland”! Ny bok!

 

    ”På klövjestigar genom Ödmården”

 

                - en vandring bland sägner och skrönor -

                                från stigmän till skogsfinnar
 

              författare: Anders Woxberg, tel. 0297/43040

     utgivare: Ockelbo Hembygdsförening, tel. 0297/40242

 

 

 

    Tips! Present- och julklappsbok i färgtryck! 

 

          Omkring 300 sidor med 300 illustrationer!

 

                                     Pris 300:-

 

       - boken är en sägenbok för vuxna och barn mustigt             

          illustrerad av bl a Johan Thunberg, Jan Gustavsson    

                 och Bror-Eric.

       - den är en lättläst historisk och personlig framställ-              

          ning om våra äldsta sägner.

            - en bok som beskriver den sägenomspunna gräns -                    

          skogen, där fredlösa munkar, stigmän och rövare

          levde i skydd för fogdens knektar.

       - en turistiskt lockande läsning om platser och hän-

          delser från våra skogstrakter i avlägsen tid.

 

 

…det var folket i de omgivande, uppodlade dalgångarna, de bygder som en gång bildade våra socknar, som gav Ödmården dess tidiga historia och dess sägner om färdvägar, fäbodväsen, fångstgropar och fruktan för fogdeknekt-ar– det folk, som alltifrån Söderala, Mo, Segersta, Hanebo och Bollnäs i norr, till Hamrånge, Ockelbo, Svärdsjö och Ovansjö i söder – levde i sam- klang med och respekt för storskogens vilda, otillgängliga, men samtidigt generösa och beskyddande natur…

 

Senare, mot slutet av 1500-talet, kom de första svedjefinnarna uppvandrande genom Testeboåns dalgång. För att finna sina höglänta bo-platser sökte de sig in på de uråldriga fäbodstigarna, som på många håll flertaliga århundraden tidigare hade trampats upp av den boskap, de vallhjon och de bönder, som på jakt efter de saftigaste betena letat sig allt längre in i den okända, väsensfyllda vildmarken…

                                                Välkända profiler berättar – Blom-Owe Andersson i Ockelbo, Birger Ljunggren i Axmarby, Gunnar Blom i Ljusne, Mats Hagberg i Stråtjära, Erland Eriksson i Kilafors, Hag-Gunnar Andersson i Svärdsjö, m fl… 

  Ur ”En saga om Bläsa och Svarthövde”…En annan gång vid ungefär samma tid hade Bläsa och hans män varit på rovdjursjakt långt uppe i Ödemården, som de kallade den väldiga obygd och vildmark som skilde Oklabo från bygderna uppe kring Särsta vid Ljusnan. Helt apropå hade man, på ett ställe där ridstigen gjorde en krök runt ett mäktigt stenblock, blivit stående öga mot öga med en hel hop av de fruktade och så illa beryktade stråtrövarna, vilka var kända för att hålla till i denna storskog. Dessa oberäkneliga rövarkumpaner stod utspridda bland stenar och träd på båda sidor om den smala klövjestig, på vilken Bläsa och hans män nu befann sig.

  Efter ett ögonblick av andlös spänning och beredskap till försvar bland Bläsas män, hördes plötsligt ett förlösande, råbarkat gapskratt eka mellan bergssidorna. Från sitt gömställe bakom en stor sten ett stycke längre framför dem, hoppade nu fram på stigen en svart häst med en kraftigt byggd karl i sadeln. Han hade ett stort, yvigt, svart skägg och under den långa manteln skymtade en praktfull klädedräkt. Bläsa kände genast igen honom som den fredlöse och för sina grymma illdåd så föraktade rövarhövdingen och stigmannen Horga…          Boken ingår som en del av ett större sammanhang,

      där målet är att landsbygdens befolkningen i ett regi-

      onalt nätverk stimuleras att ta initiativ till nya kom-

      binationsföretag inom natur- och kulturturism.

 

 

       Ur projektbeskrivningen: …boken är dessutom tänkt       

      att ingå som en del av vår landsbygdsbefolknings för-

      verkligande av visionen om att för allmänheten föra

      fram Ödmården och de överlappande finnskogarna

      som ett unikt kulturturistiskt besöksområde – ett om-

      råde som för tankarna till ett nytt ”Arnland” – som

      ligger där och bara väntar på att upptäckas, och som

      i bästa fall kan få genomslag i hela landet.